Ortozēšana

Ortozes ir ārīgi lietojamas palīgierīces, kas aizvieto vai uztur kādu no cilvēka biomehāniskām funkcijām un tiek izmantotas, lai ietekmētu nervu – skeleta muskulatūras sistēmas funkcionālos vai strukturālos rādītājus.

 

Pie mums Jūs saņemsiet dažāda veida cietās un mīkstās ortozes ķermenim un ekstremitātēm. Ortožu izgatavošanā pielietojam medicīniskās plastmasas un termoplastus, kā arī dažādu veidu audumus mīkstajām ortozēm. Ortozes izgatavojam katram pacientam individuāli, pēc mēriem vai pēc ģipša atlējuma. Ja ir iespējams, pielāgojam rūpnieciski ražotas ortozes.

Lai uzzinātu vairāk informācijas un pieteiktu vizīti pie speciālista, kurš spēs konsultēt par Jums nepieciešamo ortozi, lūdzu, rakstīt vai sazināties ar mums. Mūsu kontaktinformācija ir atrodama sadaļā “Kontakti”

Cietās ortozes

SIA “Unihaus” izgatavo dažāda veida cietās ortozes:

 • roku ortozes
 • kāju ortozes
 • kakla ortozes
 • galvas ortozes
 • gūžas ortozes
 • tāpat piedāvājam firmu Orthoservice un Mediroyal ortozes

Mīkstās ortozes

SIA “Unihaus” izgatavo dažāda veida mīkstās ortozes:

 • muguras ortozes
 • ceļa ortozes
 • vēdera ortozes
 • plaukstas ortozes
 • potītes ortozes
 • roku ortozes
 • kāju ortozes
 • kakla ortozes
 • gūžas ortozes
 • Freika bikses bērniem
 • tāpat piedāvājam firmas Mediroyal ortozes

SIA UniHaus piedāvā cieto, mīksto ortožu un protēžu izgatavošanu valsts apmaksāto palīglīdzekļu programmas ietvaros.
Lai pieteiktos tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai, klientam jāiesniedz vienā no Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centra nodaļām tieši vai jānosūta pa pastu:
1) rakstisks iesniegums
2) ārstējošā ārsta atzinums tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai.

Lejupielādēt rakstiskā iesnieguma veidlapu
Lejupielādēt ārsta atzinuma veidlapu

Ja klients piesakās tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai steidzamības kārtā, papildus jāiesniedz:
• Stacionārā vai ambulatorā pacienta medicīniskās kartes izraksta – epikrīzes (kopiju), kas izsniegta ne vēlāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms dokumentu iesniegšanas Centrā, personām ar pirmreizējiem traucējumiem;
• Individuālais rehabilitācijas plāns, personām ar prognozējamo invaliditāti;
• Izglītības iestādes apliecinājums, ka persona apgūst izglītības programmu konkrētā izglītības iestādes, ja tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams izglītības ieguves procesā;
• Darba devēja apliecinājums, ka persona ir darba ņēmēja pie attiecīgā darba devēja, ja tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams darba pienākumu veikšanai;
• Nodokļa maksātāja reģistrācijas numuru un komersanta firmu, vai nodokļa maksātāja reģistrācijas numuru personām, kuras veic individuālo darbu vai saimniecisko darbību, ja tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams saimniecības darbības veikšanai.

Tehnisko palīglīdzekļu izsniegšana par valsts līdzekļiem notiek rindas kārtībā. Par rindas pienākšanu klientam tiek paziņots rakstiski. Klientam nosūtītajā vēstulē tiek norādītas tehniskā palīglīdzekļa iespējamās saņemšanas vietas.

Saņemot tehnisko palīglīdzekli klients veic vienreizējo iemaksu:
• par bērnu – 1.42 €
• par personu, kas vecāka par 18 gadiem, – 7.11 €

No vienreizējās iemaksas, uzrādot attiecīgu izziņu, ir atbrīvota:
• trūcīga persona;
• persona, kura atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;
• persona, kuras dzīvesvieta reģistrēta stacionārā ārstniecības iestādē;
• persona, kura izcieš sodu brīvības atņemšanas vietā.