Informācija pacientiem

Pirmā vizīte

Pirmo reizi tiekoties ar tehnisko ortopēdu izrunāsiet pēdu problēmas, kas Jūs uztrauc. Vizītes laikā tiek veikta kopējā apskate, stājas novērtēšana, statiskā un dinamiskā podometrija, kā arī video gaitas analīze. Izvērtējot Jūsu ikdienas aktivitāšu ietekmi uz veselību un veicot nepieciešamos izmeklējumus ārsts varēs izstāstīt, kas negatīvi ietekmē Jūsu pēdu veselību. Nepieciešamības gadījumā ārsts rekomendēs papildus izmeklējumus vai piedāvās ortopēdisko ieliktņu vai citu palīgierīču izgatavošanu.

Mērījumi, izgatavošana un pielāgošana

Ierodoties uz konsultāciju:
— jāņem līdzi personu apliecinošu dokumentu un iepriekš veiktie izmeklējumi.
— jāņem vērā, ka būs jānovelk zeķes, jāparāda kāju pēdas un, iespējams, mugura, kā arī jāstaigā pa gaitas celiņu.
jāņem līdzi apavi , kuros strādā vai pavada uz kājām ilgāko dienas daļu. Vislabākie apavi ortopēdisko ieliktņu nēsāšanai ir tie no kuriem ir izņemamas zolītes.

Ārstnieciskai pēdu aprūpei nav nepieciešama papildus sagatavošanās.

Piedāvājam divu veidu ortopēdisko ieliktņu izgatavošanu:
1) ortopēdiskie ieliktņi, kas tiek pielāgoti Jūsu pēdas vajadzībām. Izgatavošana ~ 30 min. laikā.
2) ortopēdiskie ieliktņi, kas tiek izgatavoti tieši pēc Jūsu pēdas formas. Izgatavošana aizņem 1-2 dienas. Vislabāk darbosies brīvos apavos, no kuriem ir izņemamas iekšzoles un sporta apavos.

Turpmākā sadarbība

Pēc tikšanās ar ārstu vai podologu Jums vajadzības gadījumā tiks rekomendēta atkārtota vizīte pie speciālista. Saņemot ortopēdiskos ieliktņus, nepieciešams adaptācijas periods, kura laikā pēda pierod pie koriģētā stāvokļa. Pēc adaptācijas perioda diskomforta sajūtas gadījumā lūdzam sazināties ar mums, lai varam izvērtēt ieliktņu korekcijas nepieciešamību.

Pirmā vizīte

Pirmo reizi tiekoties ar tehnisko ortopēdu izrunāsiet pēdu problēmas, kas Jūs uztrauc. Izvērtējot Jūsu ikdienas aktivitāšu līmeni, konsultējoties ar tehnisko ortopēdu Jums tiks piedāvāts optimālākais protēzes variants.

Ierodoties uz konsultāciju:
— jāņem līdzi personu apliecinošu dokumentu un iepriekš veiktie izmeklējumi.
— jāņem vērā, ka būs jāatsedz amputācijas stumbra vieta, lai tehniskais ortopēds to var apskatīt, noņemt mērus un paņemt atlējumu, kas kalpos kā pamats protēzes izgatavošanai.

Valsts atbalsts

SIA UniHaus piedāvā cieto, mīksto ortožu un protēžu izgatavošanu valsts apmaksāto palīglīdzekļu programmas ietvaros.
Lai pieteiktos tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai, klientam jāiesniedz vienā no Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centra nodaļām tieši vai jānosūta pa pastu:
1) rakstisks iesniegums
2) ārstējošā ārsta atzinums tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai.

Lejupielādēt rakstiskā iesnieguma veidlapu
Lejupielādēt ārsta atzinuma veidlapu

Ja klients piesakās tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai steidzamības kārtā, papildus jāiesniedz:
• Stacionārā vai ambulatorā pacienta medicīniskās kartes izraksta – epikrīzes (kopiju), kas izsniegta ne vēlāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms dokumentu iesniegšanas Centrā, personām ar pirmreizējiem traucējumiem;
• Individuālais rehabilitācijas plāns, personām ar prognozējamo invaliditāti;
• Izglītības iestādes apliecinājums, ka persona apgūst izglītības programmu konkrētā izglītības iestādes, ja tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams izglītības ieguves procesā;
• Darba devēja apliecinājums, ka persona ir darba ņēmēja pie attiecīgā darba devēja, ja tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams darba pienākumu veikšanai;
• Nodokļa maksātāja reģistrācijas numuru un komersanta firmu, vai nodokļa maksātāja reģistrācijas numuru personām, kuras veic individuālo darbu vai saimniecisko darbību, ja tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams saimniecības darbības veikšanai.

Tehnisko palīglīdzekļu izsniegšana par valsts līdzekļiem notiek rindas kārtībā. Par rindas pienākšanu klientam tiek paziņots rakstiski. Klientam nosūtītajā vēstulē tiek norādītas tehniskā palīglīdzekļa iespējamās saņemšanas vietas.

Saņemot tehnisko palīglīdzekli klients veic vienreizējo iemaksu:
• par bērnu – 1.42 €
• par personu, kas vecāka par 18 gadiem, – 7.11 €

No vienreizējās iemaksas, uzrādot attiecīgu izziņu, ir atbrīvota:
• trūcīga persona;
• persona, kura atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;
• persona, kuras dzīvesvieta reģistrēta stacionārā ārstniecības iestādē;
• persona, kura izcieš sodu brīvības atņemšanas vietā.

Mērījumi, izgatavošana un pielāgošana

Individuālo palīglīdzekļu izgatavošana sākas ar mēru noņemšanu. Atkarībā no izstrādājuma sarežģītības ar pacientu tiek saskaņots palīglīdzekļa izgatavošanas ilgums. Pielāgojam arī rūpnieciski izgatavotas palīgierīces.

Turpmākā sadarbība

Pēc tikšanās ar ārstu Jums vajadzības gadījumā tiks rekomendēta atkārtota vizīte pie speciālista. Saņemot protēzi, nepieciešams adaptācijas periods, kura laikā organisms pierod pie protēzes. Pēc adaptācijas perioda diskomforta sajūtas gadījumā lūdzam sazināties ar mums, lai varam izvērtēt protēzes korekciju nepieciešamību.
Valsts apmaksātajiem un par personīgiem līdzekļiem saņemtajiem tehniskajiem palīglīdzekļiem garantijas laiks ir 2 gadi, kuru laikā veicam bezmaksas remontu un korekciju. Pēc garantijas termiņa beigām piedāvājam iespēju koriģēt izstrādājumu vai stāties rindā uz jaunu valsts apmaksātu palīglīdzekli atbilstoši MK noteikumiem Nr. 1474.

Amputācijas stumbra sagatavošana protezēšanai

Virsceļa

Zemceļa

Pirmā vizīte

Pirmo reizi tiekoties ar tehnisko ortopēdu izrunāsiet pēdu problēmas, kas Jūs uztrauc.

Ierodoties uz konsultāciju:
— jāņem līdzi personu apliecinošu dokumentu un iepriekš veiktie izmeklējumi.
— jāņem vērā, ka tehniskajam ortopēdam būs nepieciešamība apskatīt to ķermeņa daļu, kurai ir nepieciešama ortoze, tādēļ šī ķermeņa daļa būs jāatsedz.

Valsts atbalsts

SIA UniHaus piedāvā cieto, mīksto ortožu un protēžu izgatavošanu valsts apmaksāto palīglīdzekļu programmas ietvaros.
Lai pieteiktos tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai, klientam jāiesniedz vienā no Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centra nodaļām tieši vai jānosūta pa pastu:
1) rakstisks iesniegums
2) ārstējošā ārsta atzinums tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai.

Lejupielādēt rakstiskā iesnieguma veidlapu
Lejupielādēt ārsta atzinuma veidlapu

Ja klients piesakās tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai steidzamības kārtā, papildus jāiesniedz:
• Stacionārā vai ambulatorā pacienta medicīniskās kartes izraksta – epikrīzes (kopiju), kas izsniegta ne vēlāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms dokumentu iesniegšanas Centrā, personām ar pirmreizējiem traucējumiem;
• Individuālais rehabilitācijas plāns, personām ar prognozējamo invaliditāti;
• Izglītības iestādes apliecinājums, ka persona apgūst izglītības programmu konkrētā izglītības iestādes, ja tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams izglītības ieguves procesā;
• Darba devēja apliecinājums, ka persona ir darba ņēmēja pie attiecīgā darba devēja, ja tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams darba pienākumu veikšanai;
• Nodokļa maksātāja reģistrācijas numuru un komersanta firmu, vai nodokļa maksātāja reģistrācijas numuru personām, kuras veic individuālo darbu vai saimniecisko darbību, ja tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams saimniecības darbības veikšanai.

Tehnisko palīglīdzekļu izsniegšana par valsts līdzekļiem notiek rindas kārtībā. Par rindas pienākšanu klientam tiek paziņots rakstiski. Klientam nosūtītajā vēstulē tiek norādītas tehniskā palīglīdzekļa iespējamās saņemšanas vietas.

Saņemot tehnisko palīglīdzekli klients veic vienreizējo iemaksu:
• par bērnu – 1.42 €
• par personu, kas vecāka par 18 gadiem, – 7.11 €

No vienreizējās iemaksas, uzrādot attiecīgu izziņu, ir atbrīvota:
• trūcīga persona;
• persona, kura atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;
• persona, kuras dzīvesvieta reģistrēta stacionārā ārstniecības iestādē;
• persona, kura izcieš sodu brīvības atņemšanas vietā.

Mērījumi, izgatavošana un pielāgošana

Individuālo palīglīdzekļu izgatavošana sākas ar mēru noņemšanu. Atkarībā no izstrādājuma sarežģītības ar pacientu tiek saskaņots palīglīdzekļa izgatavošanas ilgums. Pielāgojam arī rūpnieciski izgatavotas palīgierīces.

Turpmākā sadarbība

Pēc tikšanās ar ārstu Jums vajadzības gadījumā tiks rekomendēta atkārtota vizīte pie speciālista. Saņemot ortozi, nepieciešams adaptācijas periods, kura laikā organisms pierod pie ortozes. Pēc adaptācijas perioda diskomforta sajūtas gadījumā lūdzam sazināties ar mums, lai varam izvērtēt ortozes korekciju nepieciešamību.
Valsts apmaksātajiem un par personīgiem līdzekļiem saņemtajiem tehniskajiem palīglīdzekļiem garantijas laiks ir 2 gadi, kuru laikā veicam bezmaksas remontu un korekciju. Pēc garantijas termiņa beigām piedāvājam iespēju koriģēt izstrādājumu vai stāties rindā uz jaunu valsts apmaksātu palīglīdzekli atbilstoši MK noteikumiem Nr. 1474.

Pirmā vizīte

Pirmo reizi tiekoties ar podologu izrunāsiet pēdu problēmas, kas Jūs uztrauc. Vizītes laikā tiek veikta pēdu aprūpe un konsultācija par turpmākām darbībām pēdu veselības saglabāšanai. Nepieciešamības gadījumā podologs rekomendēs papildus izmeklējumus vai piedāvās ortopēdisko ieliktņu vai citu palīgierīču izgatavošanu.
Ārstnieciskajai pēdu aprūpei nav nepieciešama papildus sagatavošanās.

Turpmākā sadarbība

Pēc tikšanās ar podologu Jums vajadzības gadījumā tiks rekomendēta atkārtota vizīte pie speciālista.

Kā izvēlēties piemērotāko ratiņkrēslu?

Kad pirmo reizi mūžā rodas nepieciešamība pēc ratiņkrēsla, ir ļoti grūti izvēlēties pareizo, jo piedāvājums ir plašs un variatnu — ļoti daudz. Tādēļ, lai atvieglotu šo izvēli, sniegsim nelielu ievadu ratiņkrēslu pasaulē. Katram ratiņkrēslu veidam ir savs nosaukums, kuru lietojot interneta meklētājā, var atrast plašāku informāciju un piedāvājumu. Ir šādas lielākās ratiņkrēslu grupas: standarta ratiņkrēsli, aktīvie ratiņkrēsli (ar salokāmu vai nesalokāmu rāmi), bērnu ratiņkrēsli, komforta ratiņkrēsli (daudzfunkcionālie) un elektriskie ratiņkrēsli.

Pirmā lieta, kas ir jāsaprot, kad izvēlas atbilstošāko ratiņkrēslu ir cik aktīvs dzīvesveids ir cilvēkam, kas to lietos. Aktīvākam cilvēkam, kurš dienā nobrauc garākus attālumus, ikdienā dodas uz darbu vai skolu, sporto ir nepieciešams aktīvais ratiņkrēsls (1. att.), kurš ir viegls, ļoti izturīgs un stabils, kas nodrošina ērtu pārvietošanos. Cilvēkam, kurš nav tik aktīvs un lielāko daļu laika pavada iekštelpās, pietiktu ar standarta ratiņkrēslu (2. att.), kurš ir lētāks, taču tāpat nodrošina pietiekami augstu komforta līmeni tā lietotājam. Ja ir ierobežotas ekstremitāšu (īpaši) roku kustības, un lietotājs nespēj pats pārvietoties ratiņkrēslā, tad viņa pārvietošanai būtu jāizmanto standarta ratiņkrēsls, kuru stumj pavadonis vai komforta ratiņkrēsls (3. att.), kurš ir aprīkots ar papildus aprīkojumu, kurš ļauj pareizi nopozicionēt cilvēku šajā krēslā, lai tā sēdpozīcija vienmēr būtu optimālākā, kādu ir noteicis ārsts vai speciālists.

Elektriskais ratiņkresls (4. att.) ir piemērots cilvēkiem, kam ir grūtības pārvietoties paša spēkiem un nav pietiekams spēks rokās, lai to darītu ar parasto — manuālo ratiņkrēslu, kurā pašam ir jāstumjās uz priekšu. Elektriskais ratiņkrēsls tāpat nodrošina ērtāku pārvietošanos pa dažādām virsmām, piemēram, pa grants ceļiem.

Bērnu ratiņkrēsli (5. att.), kā jau nosaukums vēsta, ir paredzēti bērniem, un tie ir mazāka izmēra, lai nodrošinātu bērnam stabilu sēdpozīciju. Bērniem tiek paredzēti aktīvā tipa ratiņkrēsli, lai viņiem sniegtu iespēju brīvi un viegli kustēties. Tie parasti ir košākās krāsās. Arī regulēšanas iespējas viņiem ir plašas, jo tiek ņemts vērā fakts, ka bērni aug un ratiņkrēslam ir «jāaug» kopā ar viņu. Elektriskie bērnu ratiņkrēsli (6. att.) ir mazliet mazāki izmēros par pieaugušo variantu, taču tie ir vieglāki un sēdeklis ir pielāgots viņu izmēram, un arī ir regulējams, lai pielāgotos bērnam augšanas procesā.

Un tagad īsumā par katru ratiņkrēslu veidiem

Standarta ratiņkrēsli. To rāmis ir no dzelzs vai alumīnija. Tie, kuri ir ar alumīnija rāmi būs vieglāki, un vidēji būs ap 17 — 20 kg pilnā komplektācijā. Transporta svars (ar noņemtiem piedziņas ratiņiem, kāju balstiem un sānu malām) to svars ir ap 10 — 12 kg. Pārsvarā paredzēti lietošanai iekštelpās, taču var lietot arī ārpus tām. Cenu diapazons ir no 200 — 500 €, atkarībā no ražotāja un komplektācijas. Maksimālais lietotāja svars ir 130 kg, taču, ja tas ir lielāks, ir iespējami ratiņkrēsli ar pastiprinātu rāmi, kuru svara izturība ir jau 200 kg. Pārsvarā cilvēki izvēlas standarta ratiņkrēslus ar alumīnija rāmi, jo tādus ir vieglāk iecelt automašīnā.

Aktīvie ratiņkrēsli ir ļoti viegli un ļoti stabili, jo tiem ir jāiztur lielas slodzes, kas rodas ikdienā tos bieži un aktīvi izmantojot. To kopējais svars ir 8 — 15 kg un transporta svars (ar noņemtiem piedziņas ratiņiem, kāju balstiem un sānu malām) ir 6 — 9 kg. Parasti aktīvie ratiņkrēsli ir dizainiski skaistāki par standarta, kā arī tiem ir ļoti plašs papildus aprīkojuma klāsts, kā piemēram, dažāda veida un krāsu piedziņas ratiņi, kas, kombinējot ar īpašākām rāmja krāsām, ļauj katram lietotājam izveidot sev unikālu ratiņkrēsla dizainu. Cenu diapazons ir apmēram no 1000 — 5000 €, kas ir ļoti plašs, jo ir daudz dažādu aktīvo ratiņkrēslu veidu. Ļoti labu, vieglu un izturīgu var iegādāties par aptuveni 2000 €, kas būtu tāds kā zelta vidusceļs cenas un kvalitātes attiecībā.

Komforta ratiņkrēsli tiek veidoti ar uzsvaru uz cilvēka pareizu pozicionēšanu tajā, tādēļ tam ir ļoti ērti sēdekļi ar papildus aprīkojumu cilvēka noturēšanai un pozicionēšanai krēslā (galvas balsti, sānu balsti, individuāli regulējami kāju balsti, utt.). Tāpat viņiem ir maināms muguras un sēdvirsmas leņķis. Pārsvarā komforta ratiņkrēsli ir paredzēti, lai tos vadītu pavadošā persona. To cena ir 700 — 4000 €, atkarībā no nepieciešamās komplektācijas un individuālajām lietotāja vajadzībām.

Elektriskie ratiņkrēsli galvenokārt tiek iedalīti pēc maksimālā ātruma un nobraucamā āttāluma. Tie ir ar ērti regulējamiem sēdekļiem un muguras blastiem, lai tos spētu maksimāli pielāgot lietotāja vajadzībām. To pamatnes (rāmis un ratiņi) platums nepārsniedz 60 cm, tātad ar tiem var iebraukt šauros liftos un šaurās durvīs dzīvokļos, ja sēdvietas platums nepārsniedz 48 cm. Maksimālais ātrums, atkarībā no ražotāja un modeļa ir 6 — 15 km/h, tāpat arī maksimāli nobraucamais attālums ar vienu bateriju uzlādi ir 25 — 50 km. Elektriskie ratiņkrēsli tiek vadīti ar vadībsviru, kas kontrolē visas tā kustības. Drošības apsvērumu dēļ, tiem ir jābūt aprīkotiem ar transporta gaismām priekšā un aizmugurē, kā arī ar pagrieziena rādītājiem. Maksimālais lietotāja svars ir līdz 160 kg un modeļiem ar pastiprinātu konkstrukciju — līdz 200 kg. Elektrisko ratiņkrēslu cenas ir robežās no 2100 — 6500 €. Dārgākie ir īpaši bezceļiem paredzēti modeļi (7. att.), kuriem ir pilna amortizācija, lielāka diametra riepas un garāka ratiņu bāze, kas nodrošina paaugstinātu caurgājamību un stabilitāti braucot, piemēram, pa mežiem.

Noslēgumā šim īsajam ieskatam ratiņkrēslu izvēlē, ir jāpiebilst, ka bieži vien izdarīt pareizo izvēli var palīdzēt ārsts vai speciālists, kurš jūs konsultē, kā arī ratiņkrēslu pārdevējs, kurš var parādīt vairākus variantus, izskaidrot atšķirības starp tiem, lai jums būtu vieglāk izvēlēties tiešui Jūsu vajadzībām nepieciešamo ratiņkrēslu.